Subsidies & regelingen

Ontvang subsidie op kleine maatregelen (RREW)

De Regeling reductie energiegebruik woningen (RREW) is de opvolger van de succesvolle Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) waaraan ruim 220 gemeenten deelnamen. Met de RREW kunnen nog meer mensen gebruik maken van de regeling omdat de regeling ook de ruimte geeft voor huurders om deel te nemen. De RREW geeft inwoners een vergoeding voor kleine, snel te realiseren energiebesparende maatregelen die de bewoners zelf in huis kunnen nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan LED verlichting, radiatorfolie of tochtstrips.

Er zal per woning maximaal €100,- beschikbaar zijn.

Binnen de RREW kunnen gemeenten een vergoeding aanvragen voor;

  • Het aanbod van kleine energiebesparende maatregelen uitbreiden.
  • Verbeteren van bestaande installaties
  • Advies voor energiebesparende mogelijkheden

Gemeenten mogen zelf invulling geven aan de Regeling reductie energiegebruik woningen. De Bespaar Winkel is aangesloten bij een aantal gemeenten om het voor haar bewoners makkelijker te maken om energiebesparende maatregelen zelf aan te schaffen. Bewoners kunnen in onze webshop direct energiebesparende producten aanschaffen.

Let op: De regeling kan per gemeente verschillen. Check daarom altijd eerst of je gemeente de RREW regeling kent en zo ja, welke maatregelen vergoed worden.